Energy Efficient Mortgage Label

Energy Efficient Mortgage Label (EEML) er et transparent kvalitets label for forbrugere, låntagere og investorer, hvis formål er at identificere energieffektive ejendomslån i de finansielle institutters porteføljer. De energieffektive lån anvendes til at finansiere køb/opførsel og/eller renovering af både beboelsesejendomme (parcelhuse, rækkehuse og lejlighedsbygninger) og erhvervsejendomme med fokus på energiforbrug i ejendommen.

Labelen er tænkt som et globalt benchmark for lån til energieffektive ejendomme til anvendelse af udlånsinstitutter og internationale investorer.

EEML er en del af European Covered Bond Council (ECBC) European Mortgage Federation (EMF) og blev dannet i 2019.
Informationer omkring institutternes udlån til ejendomme og herunder udlån til ejendomme med lavt energiforbrug publiceres i EEML Harmonised Disclosure Template (HDT). Templaten indeholder blandt andet informationer omkring energieffektiviteten i alle de finansierede ejendomme. Derudover viser templaten karakteristika for de lån, der finansierer energieffektive ejendomme – EEML eligible loans.

For at leve op til EEML’s kriterier publicerer Jyske Realkredit på kvartalsvis basis (i forbindelse med offentliggørelse af regnskab) en HDT på jyskerealkredit.dk.

Definitionen af energieffektive ejendomme er for Jyske Realkredit beskrevet i Jyske Bank Group Green Finance Framework og følger til enhver tid definitionerne deri.

Læs mere om Energy Efficient Mortgage Label

${loading}