Finanstilsynets redegørelse om inspektion i Jyske Realkredit A/S

08.07.2021Finanstilsynet har været på inspektion i Jyske Realkredit A/S (Jyske Realkre-dit) i perioden 1. – 5. februar 2021.
Finanstilsynet gennemgik instituttets store eksponeringer, instituttets værdi-ansættelsesmodel til låneudmåling, og foretog desuden en opfølgning på out-sourcingområdet.
Se redegørelsen i vedhæftet fil.


${loading}