Grønne obligationer fra Jyske Realkredit

11.02.2021

Jyske Realkredit introducerer grønne realkreditlån til erhvervskunder som et led i Jyske Banks målsætning om at tilbyde finansieringsløsninger, der understøtter bæredygtig omstilling. De grønne lån vil blive finansieret ved at udstede grønne realkreditobligationer (SDO).

For at understøtte væksten i vores udlån til bæredygtige aktiviteter og for at kunne ensrette finansieringen heraf, har vi i Jyske Bank Group Green Finance Framework opstillet principper for finansiering af bæredygtige udlån ved udstedelse af grønne realkreditobligationer (SDO) fra Jyske Realkredit A/S.

Principperne er opstillet i henhold til ICMA’s Green Bond Principles (2018) og følger retningslinjerne for udvælgelse, rapportering og allokering af midler.

En uafhængig vurdering af frameworket er blevet foretaget af Sustainalytics, der konkluderer, at Jyske Banks Green Finance Framework er troværdigt og vil have en ”positiv effekt på den bæredygtige omstilling”.


Relevante dokumenter

Jyske Bank Group Green Finance Framework og vurdering fra Sustainalytics

Endelige vilkår for den grønne obligation DK0009405425

${loading}