Delårsrapport for 1. kvartal 2023

02.05.2023I forbindelse med offentliggørelse af delårsrapporten for 1. kvartal 2023 udtaler administrerende direktør Carsten Tirsbæk Madsen:

’Jyske Realkredit offentliggør i dag et resultat på 482 mio. kr. for 1. kvartal 2023 mod et resultat på 307 mio. kr. i 1. kvartal 2022. Det forbedrede resultat skyldes et højere afkast af Jyske Realkredits fondsbeholdninger som følge af det stigende renteniveau samt tilgangen af udlån overtaget fra Handelsbanken i december 2022. Jyske Realkredits kapitalgrundlag er forsat på et højt niveau, og kreditkvaliteten er god, hvorfor Jyske Realkredit er godt rustet til at modstå de udfordringer, som dansk økonomi ser ind i.’

${loading}