Delårsrapport for 1. kvartal 2020

05.05.2020 • Periodens resultat er -74 mio. kr., svarende til en forrentning af egenkapitalen på -1,6 pct. p.a. Resultatet er negativt
  påvirket af ledelsesmæssig skøn vedrørende nedskrivninger for 400 mio. kr. som følge af Covid-19 situationens mulige
  påvirkning på udlånsporteføljen.

 • Netto renteindtægterne udviste i 1. kvartal en let faldende tendens, primært forårsaget af kundernes omlægning af lån til produkter med variabel rente til produkter med fast rente, hvor bidraget/risikoen er lavere.
 • Basisomkostninger steg i 1. kvartal 2020 i forhold til samme periode af 2019. Stigningen skyldes højere udgifter
  vedrørende den koncerninterne serviceaftale blandt andet som følge af at flere ansatte er blevet allokeret til Jyske Realkredit.

 • Væksten på den nominelle udlånsportefølje har i 1. kvartal af 2020 været på 3 mia. kr., hvilket er på samme niveau som i 2019. Udviklingen i udlånsporteføljen for resten af 2020 er usikker, da denne kan påvirkes af Covid-19 situationen.

 • Kapitalgrundlaget i Jyske Realkredit er solidt med en kapital- og kernekapitalprocent på 23,3.
 

${loading}