BRFkredits delårsrapport for 1.-3. kvartal 2017

25.10.2017∙ Resultat før skat 860 mio. kr. (1. - 3. kvartal 2016: 933 mio. kr.), hvilket forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 8,7% p.a. (1. -3. kvartal 2016: 10,2% p.a.)

∙ Periodens resultat 673 mio. kr. (1. - 3. kvartal 2016: 729 mio. kr.), hvilket forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 6,8 % p.a. (1. -3. kvartal 2016: 8,0% p.a.)

∙ Basisresultat 797 mio. kr. (1. - 3. kvartal 2016: 890 mio. kr.)

∙ Nedskrivninger på udlån mv.: en udgift på 101 mio. kr. (1. - 3. kvartal 2016: en indtægt på 20 mio. kr.)

∙ Realkreditudlån 304 mia. kr. (ultimo 2016: 278 mia. kr.)

∙ Kapitalprocent 18,2 (ultimo 2016: 19,0), og egentlig kernekapitalprocent 18,2 (Ultimo 2016: 19,0)

${loading}