Delårsrapport for 1. kvartal 2022

03.05.2022I forbindelse med offentliggørelse af delårsrapporten for 1. kvartal 2022 udtaler administrerende direktør Carsten Tirsbæk Madsen:
’Jyske Realkredit offentliggør i dag et resultat på 307 mio. kr. for 1. kvartal 2022 mod et resultat på 206 mio. kr. i 1. kvartal 2021. Jyske Realkredits kapitalgrundlag er på et historisk højt niveau og kreditkvaliteten solid. Dansk økonomi er umiddelbar sund og robust efter genåbningen af samfundet. Netto er der i 1. kvartal 2022 tilbageført nedskrivninger, herunder en del af det ledelsesmæssige skøn relateret til covid-19. Krigen i Ukraine samt stigende renter og inflation skaber dog ny usikkerhed om udviklingen i den danske samfundsøkonomi og på de fremtidige værdier af ejendomme. Jyske Realkredit har på den baggrund øget de samlede ledelsesmæssige skøn af nedskrivningerne.’


${loading}