Delårsrapport for 1. halvår 2022

16.08.2022I forbindelse med offentliggørelse af delårsrapporten for 1. halvår 2022 udtaler administrerende direktør Carsten Tirsbæk Madsen:

’Jyske Realkredit offentliggør i dag et resultat på 580 mio. kr. for 1. halvår 2022 mod et resultat på 473 mio. kr. i 1. halvår 2021. Netto er der i 1. halvår 2022 tilbageført nedskrivninger, herunder en del af det ledelsesmæssige skøn relateret til covid-19. Krigen i Ukraine samt stigende renter og inflation skaber dog ny usikkerhed om udviklingen i den danske samfundsøkonomi og på de fremtidige værdier af ejendomme. Jyske Realkredit har på den baggrund øget de samlede ledelsesmæssige skøn af nedskrivningerne. Jyske Realkredits kapitalgrundlag er på et historisk højt niveau og kreditkvaliteten god.

I juni måned blev det offentliggjort, at Jyske Bank koncernen, herunder Jyske Realkredit, har indgået aftale om at overtage Svenska Handelsbankens aktiviteter i Danmark. Jyske Realkredit forventer i denne forbindelse at erhverve prioritets- og ejendomslån, der opfylder de danske regler for realkreditfinansiering for 25-30 mia. kr. Det er i forbindelse med transaktionen ikke nødvendigt med en udvidelse af kapitalgrundlaget i Jyske Realkredit.’

${loading}