Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2019

30.10.2019Resultat før skat udgør 1.107 mio. kr. (1. - 3. kvartal 2018: 787 mio. kr.) og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 8,1 pct. p.a. (1. - 3. kvartal 2018: 6,5 pct. p.a.).

Periodens resultat udgør 864 mio. kr. (1. - 3. kvartal 2018: 634 mio. kr.) og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 6,3 pct. p.a. (1. - 3. kvartal 2018: 5,3 pct. p.a.).

Basisresultatet udgør 1.107 mio. kr. (1. - 3. kvartal 2018: 1.194 mio. kr.).

Basisomkostninger udgør 233 mio. kr. og falder med 319 mio. kr. i forhold til 1. - 3. kvartal 2018, hvilket væsentligst kan henføres til den koncerninterne afregningsmodel.

Ordinære nedskrivninger påvirker basisresultatet positivt med 5 mio. kr. (1. - 3. kvartal 2018: -44 mio. kr.).

Kapital- og kernekapitalprocenten udgør 22,2 ved udgangen af 3. kvartal 2019 (ultimo 2018: 22,1).      

${loading}