Delårsrapport for 1. kvartal 2024

07.05.2024Resultat før skat udgør 695 mio. kr. (1. kvartal 2023: 645 mio. kr.) og forrenter den gennemsnitlige egenkapital p.a. med 11,4 pct. (1. kvartal 2023: 11,5 pct.).

Periodens resultat udgør 514 mio. kr. (1. kvartal 2023 482 mio. kr.) og forrenter den gennemsnitlige egenkapital p.a. med 8,5 pct. (2023: 8,6 pct.).

Basisomkostninger for perioden udgør 112 mio. kr. (1. kvartal 2023: 106 mio. kr.).

Nedskrivninger påvirker basisresultatet med en udgift på 21 mio. kr. (1. kvartal 2023: en indtægt på 46 mio. kr.).

Porteføljen til nominel værdi udgør 373 mia. kr. (ultimo 2023: 374 mia. kr.) og til dagsværdi 352 mia. kr. (ultimo 2023: 353 mia. kr.).

Kapital- og kernekapitalprocenten udgør 28,4 pr. 31. marts 2024 (ultimo 2023: 27,5).

${loading}