Jyske Realkredit årsrapport for 2019

25.02.2020Resultat før skat udgør 1.434 mio. kr. (2018: 1.262 mio. kr. inklusiv IFRS 9 afledte effekter på -407 mio. kr.) og forrentede den gennemsnitlige egenkapital med 7,8 pct. (2018: 7,5 pct.).

• Årets resultat udgør 1.117 mio. kr. (2018: 999 mio. kr. inkl. IFRS 9 afledte effekter på -317 mio. kr.) og forrentede den gennemsnitlige egenkapital med 6,1 pct. (2018: 6,0 pct.).

• Basisresultat udgør 1.434 mio. kr. (2018: 1.669 mio. kr.).

• Basisomkostninger udgør 310 mio. kr. og falder dermed med 58 pct. i forhold til 2018, hvilket væsentligst kan henføres til den nye koncerninterne afregningsmodel.

• Nedskrivninger påvirker basisresultatet med en udgift på 35 mio. kr. (2018: en indtægt på 38 mio. kr. før indregning af IFRS 9 afledte effekter, som udgjorde en udgift på 407 mio. kr.).

• Kapital- og kernekapitalprocenten udgør 23,1 ultimo 2019 (ultimo 2018: 22,1).

${loading}