Delårsrapport for 1. halvår 2021

17.08.2021Periodens resultat på 473 mio. kr. svarer til en forrentning af egenkapitalen på 4,7 pct. p.a. Periodens nedskrivninger udgør 102 mio. kr. og er væsentligt mindre end dem, der blev foretaget i samme periode af 2020, hvor første nedlukning ramte Danmark. Selvom der ikke er konstateret forringelser af kundernes betalingsevne, vil de reelle økonomiske tilstande først blive afdækket, når virksomhederne igen skal operere under normale forhold. Udskudte moms- og skattebetalinger og diverse kompensationsordninger, som blev indført for at understøtte sunde virksomheder, forfalder således først i 2. halvår 2021. Det er ledelsens vurdering, at de foretagne nedskrivninger relateret til Covid-19 er tilstrækkelige til at dække de tab, der vil opstå, når kompensationsordninger mv. ophører.
Bidragsindtægterne mv. udviser i 1. halvår 2021 et uændret niveau i forhold til samme periode sidste år. Bidragsindtægterne er positivt påvirket af et stigende udlån men negativt påvirket af let faldende gennemsnitlige bidragssatser, hvilket blandt andet skyldes kundernes omlægning af lån fra produkter med variabel rente til produkter med fast rente, hvor bidraget er lavere.
Basisomkostningerne, som udgør 189 mio. kr. i halvåret, er steget i forhold til sidste år, som følge af stigende udgifter i forbindelse med hjemtagning af aktiviteter, der tidligere var outsourcet.
Den nominelle udlånsportefølje er steget med 1,9 mia. kr. i 1. halvår 2021 og udgør nu 336 mia. kr.
Jyske Realkredit har i 1. halvår 2021 fortsat styrket arbejdet med den grønne omstilling. Ud over offentliggørelse af de bagvedliggende energimærker og CO2 aftryk på de udstedte obligationer, har Jyske Realkredit, som den første udsteder i Europa, publiceret ’Energy Efficient Mortgage Label Harmonised Disclosure template’, der har til formål at øge gennemsigtigheden omkring energirigtige lån for låntagere og investorer. Jyske Realkredit har ligeledes i 1. halvår 2021 udstedt en grøn obligation til finansiering af grønne erhvervslån.
Jyske Realkredit har i 1. halvår 2021 lanceret ’Jyske Frihed fast rente’, hvor det er muligt at opnå op til 30 års afdragsfrihed alt efter kundens behov.
Digitaliseringsrejsen fortsætter i Jyske Realkredit med fortsatte forbedringer på boligdelen af Jyske Banks Digitale Relationsbank, i Bedste Lån-appen og i Bedste Hjem-appen.


${loading}