Delårsrapport for 1. kvartal 2021

04.05.2021Periodens resultat på 206 mio. kr. svarer til en forrentning af egenkapitalen på 4,2 pct. p.a. Udskudte moms- og skattebetalinger og diverse kompensationsordninger understøtter sunde virksomheder, men gør det også vanskeligt at identificere de dårlige. Selvom der ikke er konstateret forringelser af kundernes betalingsevne, vil de reelle økonomiske tilstande først blive afdækket, når virksomhederne igen skal operere under normale forhold. Ledelsen har i konsekvens heraf valgt at øge nedskrivningerne relateret til Covid-19 med yderligere 90 mio. kr. i 1. kvartal 2021.

I 1. kvartal 2021 har Jyske Realkredit gennemført succesfulde lanceringer af et grønt realkreditlån til erhvervskunder og Jyske Frihed med fast rente, hvor långivningen nærmer sig 3 mia. kr.

Bidragsindtægterne mv. udviste i 1. kvartal 2021 et uændret niveau i forhold til de seneste kvartaler.

Bidragsindtægterne er positivt påvirket af et stigende udlån, men negativt påvirket af let faldende gennemsnitlige bidragssatser, hvilket blandt andet skyldes kundernes omlægning af lån fra produkter med variabel rente til produkter med fast rente, hvor bidraget er lavere.

Basisomkostningerne, som udgør 92 mio. kr. i kvartalet, har været stabile i det seneste år.

Den nominelle udlånsportefølje er steget med 1,5 mia. kr. i 1. kvartal 2021 og udgør nu 336 mia. kr.


${loading}