Jyske Realkredit årsrapport for 2018

26.02.2019‧ Resultat før skat og eksklusiv afledte effekter af IFRS 9 udgjorde 1.669 mio. kr. og forrentede den gennemsnitlige egenkapital med 10,0 %.

‧ Resultat efter skat og eksklusiv afledte effekter af IFRS 9 udgjorde 1.317 mio. kr. og forrentede den gennemsnit-lige egenkapital med 7,9 %.

‧ Resultat før skat udgjorde 1.262 mio. kr. (2017: 1.131 mio. kr.) og forrentede den gennemsnitlige egenkapital med 7,5 % (2017: 7,9 %)

‧ Årets resultat udgjorde 999 mio. kr. (2017: 886 mio. kr.) og forrentede den gennemsnitlige egenkapital med 6,0 % (2017: 6,2 %)

‧ Basisresultat udgjorde 1.262 mio. kr. (2017: 1.082 mio. kr.)

‧ Basisomkostninger udgjorde 730 mio. kr. og falder med 14 % i forhold til 2017

‧ Ordinære nedskrivninger påvirker basisresultatet med en indtægt på 38 mio. kr. (2017: en udgift på 202 mio. kr.)

‧ Implementering af IFRS 9 og tilpasninger hertil påvirkede med 407 mio. kr. før skat primo 2018

‧ Egenkapitalindskud på 1 mia. kr. fra moderselskabet Jyske Bank A/S

‧ Kapital- og kernekapitalprocenten udgjorde 22,1 (ultimo 2017: 20,8) ved udgangen af 2018.

${loading}