Årsrapport for Jyske Realkredit A/S 2021

22.02.2022• Resultat før skat udgør 1.311 mio. kr. (2020: 1.168 mio. kr.) og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 6,5 pct. (2020: 6,0 pct.).
• Årets resultat udgør 1.028 mio. kr. (2020: 908 mio. kr.) og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 5,1 pct. (2020: 4,7 pct.).
• Basisresultatet udgør 1.311 mio. kr. (2020: 1.168 mio. kr.).
• Basisomkostninger udgør 389 mio. kr. (2020: 345 mio. kr.).
• Nedskrivninger påvirker basisresultatet med en udgift på 64 mio. kr. (2020: en udgift på 485 mio. kr.).
• Porteføljen til nominel værdi udgør 339 mia. kr. (2020: 334 mia. kr.) og til dagsværdi 341 mia. kr. (2020: 345 mia. kr.).
• Kapital- og kernekapitalprocenten udgør 26,8 ultimo 2021 (ultimo 2020: 25,4).


${loading}