Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2021

02.11.2021Periodens resultat på 711 mio. kr. svarer til en forrentning af egenkapitalen på 4,7 pct. Periodens nedskrivninger udgør 113 mio. kr. og er væsentligt mindre end dem, der blev foretaget i samme periode af 2020, hvor første nedlukning ramte Danmark. Selvom der ikke er konstateret forringelser af kundernes betalingsevne, vil de reelle økonomiske tilstande først blive afdækket, når virksomhederne igen skal operere under normale forhold. Udskudte moms- og skattebetalinger mv., som blev indført for at understøtte sunde virksomheder, forfalder først i 1. halvår 2022. Det er ledelsens vurdering, at de foretagne nedskrivninger relateret til Covid-19 er tilstrækkelige til at dække de tab, der vil opstå, når hjælpeordninger mv. ophører.
Bidragsindtægterne mv. udviser i 1.- 3. kvartal 2021 et uændret niveau i forhold til samme periode sidste år. Bidragsindtægterne er positivt påvirket af et stigende udlån men negativt påvirket af let faldende gennemsnitlige bidragssatser, hvilket blandt andet skyldes kundernes omlægning af lån fra produkter med variabel rente til produkter med fast rente, hvor bidraget er lavere.
Basisomkostningerne, som udgør 290 mio. kr. i de første ni måneder af 2021, er steget i forhold til sidste år, som følge af stigende udgifter i forbindelse med hjemtagning af aktiviteter, der tidligere var outsourcet.
Den nominelle udlånsportefølje er steget med 4,0 mia. kr. i 1.- 3. kvartal 2021 og udgør nu 338 mia. kr.
Jyske Realkredit har i 2021 fortsat styrket arbejdet med den grønne omstilling. Ud over offentliggørelse af de bagvedliggende energimærker og CO2 aftryk på de udstedte obligationer, har Jyske Realkredit, som den første udsteder i Europa, publiceret ’Energy Efficient Mortgage Label Harmonised Disclosure template’, der har til formål at øge gennemsigtigheden omkring energirigtige lån for låntagere og investorer. Jyske Realkredit har ligeledes i 2021 udstedt en grøn obligation til finansiering af grønne erhvervslån.
Jyske Realkredit har i 2021 lanceret ’Jyske Frihed fast rente’, hvor det er muligt at opnå op til 30 års afdragsfrihed alt efter kundens behov.
Digitaliseringsrejsen fortsætter i Jyske Realkredit med fortsatte forbedringer på boligdelen af Jyske Banks Digitale Relationsbank, i Bedste Lån-appen og i Bedste Hjem-appen.


${loading}