Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2023

31.10.2023Periodens resultat på 1.429 mio. kr. svarer til en forrentning af egenkapitalen på 8,3 pct. p.a. Periodens nedskrivninger udgør en indtægt på 23 mio. kr. mod en indtægt på 105 mio. kr. i 1.- 3. kvartal 2022. I de første ni måneder af 2023 er der netto tilbageført nedskrivninger mv. som følge af kundernes forbedrede bonitet. De ledelsesmæssige skøn udgør 575 mio. kr., hvilket er på niveau med ultimo 2022. De ledelsesmæssige skøn er relateret til usikkerheden i dansk økonomi som følge af betydelige rentestigninger, som både peger mod lavere omsætning på ejendomsmarkedet og lavere ejendomspriser.

Bidragsindtægterne mv. udgør 1.869 mio. kr., hvilket er 113 mio. kr. højere i forhold til samme periode sidste år. Bidragsindtægterne er positivt påvirket af tilgangen af udlån, der er overtaget fra Handelsbanken ultimo 2022 samt et generelt stigende udlån, men er negativt påvirket af let faldende gennemsnitlige bidragssatser.

Basisomkostningerne, som udgør 332 mio. kr., er 37 mio. kr. højere i forhold til samme periode af 2022, hvilket blandt andet skyldes øgede omkostninger til medarbejdere overtaget fra Handelsbanken.

Den nominelle udlånsportefølje er steget med 4,7 mia. kr. i 1.- 3. kvartal 2023 og udgør nu 370,3 mia. kr.

${loading}