Delårsrapport for 1. kvartal 2019

08.05.2019Resultat før skat udgør 429 mio. kr. i 1. kvartal 2019 (1. kvartal 2018: -84 mio. kr.) og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 9,6 % p.a. (1. kvartal 2018: -2,1 % p.a.).

Periodens resultat udgør 336 mio. kr. i 1. kvartal 2019 (1. kvartal 2018: -65 mio. kr.) og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 7,5 % p.a. (1. kvartal 2018: -1,7 % p.a.).

Basisresultatet udgør 429 mio. kr. (1. kvartal 2018: 323 mio. kr. før IFRS 9-implementering).

Basisomkostninger udgør 79 mio. kr. og falder med 57 % i forhold til 1. kvartal 2018, hvilket væsentligst kan henføres til ny koncernintern afregningsmodel.

Ordinære nedskrivninger påvirker basisresultatet positivt med 26 mio. kr. (1. kvartal 2018: 21 mio. kr. før IFRS 9-implementering).

Kapital- og kernekapitalprocenten udgør 22,4 ved udgangen af 1. kvartal 2019 (ultimo 2018: 22,1).

${loading}