Årsrapport for Jyske Realkredit A/S 2022

28.02.2023• Resultat før skat udgør 1.743 mio. kr. (2021: 1.311 mio. kr.) og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 8,1 pct. (2021: 6,5 pct.).

• Årets resultat udgør 1.361 mio. kr. (2021: 1.028 mio. kr.) og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 6,3 pct. (2021: 5,1 pct.).

• Basisomkostninger udgør 394 mio. kr. (2021: 389 mio. kr.).

• Nedskrivninger påvirker basisresultatet med en indtægt på 272 mio. kr. (2021: en udgift på 64 mio. kr.).

• Porteføljen til nominel værdi udgør 366 mia. kr. (2021: 339 mia. kr.) og til dagsværdi 334 mia. kr. (2021: 341 mia. kr.).

• Kapital- og kernekapitalprocenten udgør 28,3 ultimo 2022 (ultimo 2021: 26,8).

• Jyske Realkredit overtog den 1. december 2022 boliglån for 24,3 mia. kr. fra Svenska Handelsbanken (Stadshypotek), der indenfor den danske realkreditlovgivning kunne finansieres gennem udstedelse af realkreditobligationer.

${loading}