Jyske Realkredit årsrapport for 2020

23.02.2021  • Resultat før skat udgør 1.168 mio. kr. (2019: 1.434 mio. kr.) og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 6,0 pct. (2019: 7,8 pct.).
  • Årets resultat udgør 908 mio. kr. (2019: 1.117 mio. kr.) og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 4,7 pct. (2019: 6,1 pct.).
  • Basisresultatet udgør 1.168 mio. kr. (2019: 1.434 mio. kr.).
  • Basisomkostninger udgør 345 mio. kr. (2019: 310 mio. kr.).
  • Nedskrivninger påvirker basisresultatet med en udgift på 485 mio. kr. (2019: en udgift på 35 mio. kr.).
  • Porteføljen udgør 345 mia. kr. (2019: 339 mia. kr.).
  • Kapital- og kernekapitalprocenten udgør 25,4 ultimo 2020 (ultimo 2019: 23,1).


${loading}