Årsrapport for Jyske Realkredit A/S 2023

27.02.2024• Resultat før skat udgør 2.673 mio. kr. (2022: 1.743 mio. kr.) og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 11,5 pct. (2022: 8,1 pct.).

• Årets resultat udgør 2.030 mio. kr. (2022: 1.361 mio. kr.) og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 8,8 pct. (2022: 6,3 pct.).

• Basisomkostninger udgør 445 mio. kr. (2022: 394 mio. kr.).

• Nedskrivninger påvirker basisresultatet med en indtægt på 12 mio. kr. (2022: en indtægt på 272 mio. kr.).

• Udlånsporteføljen til nominel værdi udgør 374 mia. kr. (2022: 366 mia. kr.) og til dagsværdi 353 mia. kr. (2022: 334 mia. kr.).

• Kapital- og kernekapitalprocenten udgør 27,5 ultimo 2023 (ultimo 2022: 28,3).

${loading}