Delårsrapport for 1. halvår 2019

20.08.2019  • Resultat før skat udgør 770 mio. kr. i 1. halvår 2019 (1. halvår 2018: 378 mio. kr.) og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 8,5 pct. p.a. (1. halvår 2018: 4,8 pct. p.a.).
  • Periodens resultat udgør 601 mio. kr. i 1. halvår 2019 (1. halvår 2018: 312 mio. kr.) og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 6,7 pct. p.a. (1. halvår 2018: 3,9 pct. p.a.).
  • Basisresultatet udgør 770 mio. kr. (1. halvår 2018: 784 mio. kr.).
  • Basisomkostninger udgør 157 mio. kr. og falder med 218 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2018, hvilket væsentligst kan henføres til den koncerninterne afregningsmodel.
  • Ordinære nedskrivninger påvirker basisresultatet negativt med 17 mio. kr. (1. halvår 2018: 62 mio. kr.).
  • Kapital- og kernekapitalprocenten udgør 21,9 ved udgangen af 1. halvår 2019 (ultimo 2018: 22,1).


${loading}