72 Jyske Realkredit overtager danske prioritets- og ejendomslån af Svenska Handelsbanken

20.06.2022Jyske Bank A/S (“Jyske Bank”) har i dag indgået en bindende aftale med Svenska Handelsbanken AB (”Handelsbanken”) om køb af Handelsbankens aktiviteter i Danmark, jf. selskabsmeddelelse nr. 40 fra Jyske Bank.

I forbindelse med gennemførelsen af transaktionen forventes Jyske Realkredit at erhverve de prioritets- og ejendomslån i Handelsbanken og Stadshypotek AB, der opfylder de danske regler for realkreditfinansiering. Transaktionen forventes gennemført i 4. kvartal 2022 med forbehold for de relevante regulatoriske og konkurrenceretlige godkendelser.   

Hovedpunkter

  • Jyske Realkredit forventer at overtage prioritets- og ejendomslån fra Handelsbanken og Stadshypotek AB for forventeligt 25-30 mia. kr. 
  • Langt hovedparten af lånene er prioritetslån med pant i fast ejendom ydet til privatkunder af Handelsbanken Kredit, der er Handelsbankens danske filial af realkreditdatterselskabet Stadshypotek AB. 
  • Transaktionen forventes at forøge Jyske Realkredit årlige resultat med ca. 100 mio. kr. fra 2024. 
  • Transaktionen nødvendiggør ikke udvidelse af aktiekapitalen i Jyske Realkredit. 
  • Overtagelsen af udlånet fra Handelsbanken og Stadshypotek forventes at blive finansieret gennem udstedelse af SDO og RO obligationer fra Jyske Realkredits eksisterende kapitalcentre.

Venlig hilsen

Jyske Realkredit

 

Kontaktpersoner:

Adm. direktør, Carsten Tirsbæk Madsen, telefon +45 40 25 88 74

Afdelingsdirektør, Anders Lund Hansen, telefon +45 89 89 92 20


${loading}