104 Salg af obligationer i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån - januar 2018

03.11.2017BRFkredit vil i dagene 20. til 24. november 2017 sælge obligationer til refinansiering af rentetilpasningslån. Refinansieringen vil ske i både BRFkredits RTL F obligationer og i traditionelle inkonverterbare obligationer.

Obligationerne sælges med henblik på afregning med valør den 2. januar 2018, men en tidligere valørdato kan aftales.

Refinansieringen af lån vil udelukkende ske i særligt dækkede obligationer (SDO).

Obligationsudbuddet vil blive gennemført over Bloombergs auktionssystem, og offentliggørelse af handelsinformation vil ske via NASDAQ Copenhagen.

Udbudsmængderne fremgår af nedenstående tabel:

Bud for obligationerne afgives i form af mængde og kurs med op til tre decimalers nøjagtighed. Bud over skæringskursen bliver tildelt det fulde beløb. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling.

 

BRFkredits løbende salg af obligationer i forbindelse med udstedelse af nye lån, køb af obligationer til indfrielse af eksisterende lån samt opkøb til placering af fondsmidler m.v. kan foregå sideløbende med det anførte salg.

Såfremt det viser sig ikke at være teknisk muligt at gennemføre auktionen, vil nærmere information om den praktiske gennemførelse tilgå markedet via en selskabsmeddelelse.

BRFkredit er ikke forpligtet til at sælge det annoncerede udbudte beløb.

 

Spørgsmål vedrørende obligationssalget kan rettes til:

  • Afdelingsdirektør André Hauberg på telefon 45 26 29 18
  • Director, Group Mortgage Funding, Anders Lund Hansen på telefon 45 26 22 80

 

Venlig hilsen
BRFkredit a/s  

Lars Waalen Sandberg
Direktør

${loading}