130 Endelige vilkår for nye obligationer der noteres den 17. november 2022

14.11.2022Jyske Realkredit noterer den 17. november 2022 nye særligt dækkende obligationer (SDO). Med denne meddelelse følger de endelige vilkår for obligationerne.

 

Det samlede prospekt for obligationerne består af vedlagte endelige vilkår og det tidligere offentliggjorte ”Basisprospekt for udstedelse af Særligt Dækkede Obligationer (SDO), Realkreditobligationer (RO) og obligationer i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (§ 15 Obligationer)”, dateret 22. februar 2022.

Jyske Realkredits basisprospekt er tilgængeligt på Jyske Realkredits hjemmeside jyskerealkredit.dk.


Venlig hilsen
Jyske Realkredit

www.jyskerealkredit.dk


${loading}