92 Jyske Realkredit åbner 2%-obligation med mulighed for op til 10 års afdragsfrihed og udløb i 2053

27.09.2021Jyske Realkredit vil udstede nye særligt dækkede obligationer fra kapitalcenter E. Obligationerne vil være DKK-denominerede fastforrentede konverterbare obligationer med mulighed for op til 10 års afdragsfrihed, 2% i kuponrente og udløb d. 1. oktober 2053.
Obligationerne vil blive registreret i VP SECURITIES A/S og Jyske Realkredit vil søge om optagelse til handel af obligationerne på NASDAQ Copenhagen A/S.
De endelige vilkår vil blive offentliggjort i en separat fondsbørsmeddelelse.
Venlig hilsen
Jyske Realkredit


${loading}