133 Udtrækningsmeddelelse

21.11.2022I medfør af lov om kapitalmarkeder § 24 vedlægges fil med oplysninger om udtrækninger i obligationer udstedt af Jyske Realkredit A/S. Udtrækningsoplysningerne er publiceret i VP den 18. november 2022.

Oplysningerne vil endvidere kunne ses på Jyske Realkredits hjemmeside på jyskerealkredit.dk.

For yderligere oplysninger om dataformat og -indhold henvises til Nasdaqs hjemmeside.

Eventuel henvendelse kan rettes til head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.

Venlig hilsen
Jyske Realkredit


Web: jyskerealkredit.dk

${loading}