93 Endelige vilkår for ny obligation der åbnes den 1. oktober 2021

28.09.2021Jyske Realkredit åbner den 1. oktober 2021 en ny særligt dækkende obligation (SDO). Med denne meddelelse følger de endelige vilkår for obligationerne.
Det samlede prospekt for obligationerne består af vedlagte endelige vilkår og det tidligere offentliggjorte ”Basisprospekt for udstedelse af Særligt Dækkede Obligationer (SDO), Realkreditobligationer (RO) og obligationer i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (§ 15 Obligationer)”, dateret 23. februar 2021.
Jyske Realkredits basisprospekt er tilgængeligt på Jyske Realkredits hjemmeside jyskerealkredit.dk.
Venlig hilsen
Jyske Realkredit


${loading}