5 Endelige vilkår for nye obligationer der åbnes den 17. januar 2022

14.01.2022Jyske Realkredit åbner den 17. januar 2022 nye særligt dækkende obligation (SDO). Med denne meddelelse følger de endelige vilkår for obligationerne.
Det samlede prospekt for obligationerne består af vedlagte endelige vilkår og det tidligere offentliggjorte ”Basisprospekt for udstedelse af Særligt Dækkede Obligationer (SDO), Realkreditobligationer (RO) og obligationer i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (§ 15 Obligationer)”, dateret 23. februar 2021.
Jyske Realkredits basisprospekt er tilgængeligt på Jyske Realkredits hjemmeside jyskerealkredit.dk.
Venlig hilsen
Jyske Realkredit


${loading}