39 Ydelsesrækker

06.04.2021I medfør af lov om kapitalmarkeder § 24 vedlægges fil med oplysninger om ydelsesrækker for obligationer udstedt af Jyske Realkredit A/S.

Oplysningerne vil endvidere kunne ses på Jyske Realkredits hjemmeside på jyskerealkredit.dk.

For yderligere oplysninger om dataformat og -indhold henvises til Nasdaqs hjemmeside.

Eventuel henvendelse kan rettes til head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.


Venlig hilsen
Jyske Realkredit


${loading}