5 Ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner

16.01.2023Indberetning og offentliggørelse af transaktioner foretaget af personer, der udfører ledelsesansvar og personer, der er tæt forbundet med dem i overensstemmelse med EU-Kommissionens forordning om markedsmisbrug. Yderligere detaljer henvises til de vedhæftede filer.

 

Med venlig hilsen

Jyske Realkredit


${loading}