6 Ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner

23.01.2023Indberetning og offentliggørelse af transaktioner foretaget af personer, der udfører ledelsesansvar og personer, der er tæt forbundet med dem i overensstemmelse med EU-Kommissionens forordning om markedsmisbrug.

Yderligere detaljer henvises til de vedhæftede filer.

Med venlig hilsen
Jyske Realkredit

${loading}