23 Offentliggørelse af nyt basisprospekt for Særligt Dækkede Obligationer, Realkreditobligationer og obligationer i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer

23.02.2021Jyske Realkredit offentliggør hermed nyt basisprospekt for Særligt Dækkede Obligationer, Realkreditobligationer og obligationer i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer (§ 15 obligationer) – Basisprospekt af 23. februar 2021.

Jyske Realkredits basisprospekt og eventuelle tillæg er tilgængelige i elektronisk form på dansk og engelsk på Jyske Realkredits hjemmeside www.jyskerealkredit.dk. Jyske Realkredits Basisprospekt af 23. februar 2021 er desuden vedhæftet denne meddelelse.

Ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske udgave er den danske udgave gældende.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:
  • Head of Rating and IR, Christian Bech-Ravn på telefon 89 89 92 25
  • Jurist Berit Fredberg på telefon 89 89 79 64

Venlig hilsen
Jyske Realkredit

Søren Winkler
Områdedirektør


${loading}