14 Endelige vilkår for ny obligation der åbnes den 11. februar 2021

09.02.2021Jyske Realkredit åbner den 11. februar 2021 en ny særligt dækkende obligation (SDO).Med denne meddelelse følger de endelige vilkår for obligationerne.
Det samlede prospekt for obligationerne består af vedlagte endelige vilkår og det tidligere offentliggjorte ”Basisprospekt for udstedelse af Særligt Dækkede Obligationer (SDO), Realkreditobligationer (RO) og obligationer i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (§ 15 Obligationer)”, dateret 24. februar 2020.
Jyske Realkredits basisprospekt er tilgængeligt på Jyske Realkredits hjemmeside jyskerealkredit.dk.
Venlig hilsen
Jyske Realkredit


${loading}