83 Ekstraordinære indfrielser

06.09.2021I medfør af lov om kapitalmarkeder § 24 vedlægges fil med oplysninger om ekstraordinære indfrielser i
obligationer udstedt af Jyske Realkredit A/S.
Oplysningerne vil endvidere kunne ses på Jyske Realkredits hjemmeside på jyskerealkredit.dk.
For yderligere oplysninger om dataformat og -indhold henvises til Nasdaqs hjemmeside.
Eventuel henvendelse kan rettes til head of investor relations Christian Bech-Ravn
tlf. 89 89 92 25.
Venlig hilsen
Jyske Realkredit


${loading}