44 Ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner

11.05.2023Indberetning og offentliggørelse af transaktioner foretaget af personer, der udfører ledelsesansvar og personer, der er tæt forbundet med dem i overensstemmelse med EU-Kommissionens forordning om markedsmisbrug.
Yderligere detaljer henvises til de vedhæftede filer.
Med venlig hilsen
Jyske Realkredit


${loading}