20 Valg af medarbejderrepræsentanter og -suppleanter til Jyske Realkredits bestyrelse

02.03.2023Det kan hermed oplyses, at der har været afholdt valg af medarbejderrepræsentanter og -suppleanter til bestyrelsen for Jyske Realkredit A/S.

Valgt som medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse for en 4-årig periode med virkning umiddelbart efter selskabets ordinære generalforsamling den 29. marts 2023 blev således:

Kim Henriksen og Steen Brastrup Clasen blev begge genvalgt som medarbejderrepræsentanter.
Jan Dahlgaard blev nyvalgt som 1. suppleant, og Jimmie Thomsen blev genvalgt som 2. suppleant.

Venlig hilsen
Jyske Realkredit A/S

Carsten Tirsbæk Madsen
Adm. direktør

Direkte: 89 89 90 50
E-mail: [email protected]

${loading}