16 Udtrækningsmeddelelse

24.02.2023I medfør af lov om kapitalmarkeder § 24 vedlægges fil med oplysninger om udtrækninger i obligationer udstedt af Jyske Realkredit A/S.

Oplysningerne vil endvidere kunne ses på Jyske Realkredits hjemmeside på jyskerealkredit.dk.

For yderligere oplysninger om dataformat og -indhold henvises til Nasdaqs hjemmeside.

Eventuel henvendelse kan rettes til head of investor relations Christian Bech-Ravn
tlf. 89 89 92 25.

Venlig hilsen
Jyske Realkredit

Web: jyskerealkredit.dk

${loading}