Covered Bond Label

Covered Bond Label er et frivilligt initiativ etableret i 2012 af europæiske udstedere, og i tæt samarbejde med investorer, tilsynsmyndigheder og andre interessenter.

Covered Bond Label konventionen opstiller kriterierne for at kvalificere til en Label. Kriterierne suppleres med en national skabelon, som bidrager til øget gennemsigtighed i de nationale forhold.

Den danske transparensskabelon indeholder generel information om Jyske Realkredit som udsteder. Oplysningerne er på koncernniveau, og er suppleret med tabeller indeholdende oplysninger på coverpool-niveau.

For at være dækket under ECBC’s betegnelse af en Covered Bond, offentliggør Jyske Realkredit kvartalsvist (i forbindelse med offentliggørelse af regnskabstal), data for instituttets kapital og udlånsforhold ud fra principperne i det danske nationale samarbejde om transparens.

Realkreditobligationer (RO) samt Særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt fra hhv. Jyske Realkredit kapitalcenter B og kapitalcenter E, opfylder kravene til ECBC´s (European Covered Bond Council) definition af Covered Bonds.

Yderligere information på internetsiden Covered Bond Label

${loading}