Prospekter og vilkår

Realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og junior covered bonds udbudt af Jyske Realkredit (tidligere BRFkredit) skal i henhold til lovgivning være beskrevet i et offentliggjort prospekt, som skal være opstillet i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning 809/2004. Reglerne om prospekter trådte i kraft den 1. juli 2005. Obligationer, hvor udstedelse er ophørt før denne dato, er dermed ikke omfattet af et prospekt.

Jyske Realkredits (tidligere BRFkredits) prospekter for særligt dækkede obligationer (SDO) og realkreditobligationer (RO) er udformet som såkaldte basisprospekter med tilhørende endelige vilkår. De generelle betingelser samt beskrivelsen af obligationerne og af Jyske Realkredit (tidligere BRFkredit) er i basisprospektet. De specifikke vilkår for de respektive obligationer er givet i de endelige vilkår.

Jyske Realkredits (tidligere BRFkredits) prospekt for junior covered bonds (JCB) - obligationer udstedt i medfør af § 33e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. - er udformet som et (almindeligt program) prospekt med tilhørende endelige vilkår for de respektive obligationer.

${loading}