Jyske Realkredits organisation

Ejerskab

Jyske Realkredit A/S (tidligere BRFkredit a/s) ejes af Jyske Bank A/S

Sammenlægningen mellem Jyske Bank og Jyske Realkredit (tidligere BRFkredit) blev gennemført den 30. april 2014. Læs fondsbørsmeddelelsen som pdf.

Læs Jyske Realkredit A/S vedtægter

Læs om Jyske Bank


Direktion, bestyrelse og revision

Direktion: 
Carsten Tirsbæk Madsen, administrerende direktør

Torben Hansen, direktør

Anders Lund Hansen, direktør


Bestyrelsen for Jyske Realkredit: 
Niels Erik Jakobsen (formand) 
Lars Sandberg (næstformand)
Per Skovhus
Peter Schleidt 
​Steen Brastrup Clasen, medarbejdervalgt 
Kim Henriksen, medarbejdervalgt 

Revision: 
Ernst & Young, godkendt revisionspartnerselskab, Frederiksberg


Organisation


Se organisationsdiagram


Selskabsledelse (Corporate Governance)

Med et udlån på mere end 300 mia. kr. er den offentlige interesse i Jyske Realkredit stor. Selvom Jyske Realkredit ikke er børsnoteret har Jyske Realkredits bestyrelse derfor besluttet, at Jyske Realkredit følger anbefalingerne for god selskabsledelse udarbejdet af Komiteen for god selskabsledelse. Gennemgang af anbefalingerne for god selskabsledelse er en del af bestyrelsens årsplan.

Jyske Realkredit A/S er 100% ejet af Jyske Bank A/S. Som følge heraf, er der dele af anbefalingerne for god selskabsledelse, som ikke vurderes at være relevante for Jyske Realkredit.

Det drejer sig om anbefalingerne vedrørende kapital- og aktiestruktur, afholdelse af generalforsamling og fremme af aktivt ejerskab, anvendelse af fuldmagter i forbindelse med generalforsamling samt dispositioner i forbindelse med overtagelsesforsøg. Ligeledes er anbefalingerne om information om aktier, optioner og warrants ejet af bestyrelsesmedlemmerne ikke relevante, idet der ikke er adgang for bestyrelsen eller direktion til at købe aktier eller afledte instrumenter i Jyske Realkredit A/S. Jyske Realkredit følger i store træk øvrige anbefalinger.

Jyske Bank koncernens Governance og lønpolitik

${loading}