Juridiske dokumenter

Denne side samler juridiske dokumenter der vedrører Jyske Realkredit A/S og selskabets udstedelse af realkreditobligationerne. Der er yderligere kortfattet information om dansk lovgivning og Finanstilsynet.

Vedtægter

Jyske Realkredit A/S ejes af Jyske Bank A/S

Læs Jyske Realkredits vedtægter


Regulativ

Vilkårene for Jyske Realkredits udlån og udstedelse af obligationer er fastlagt i et regulativ i henhold til Jyske Realkredits vedtægter.

Regulativ for udlån og obligationer i Jyske Realkredit

Obligationsblad


Prospekt

Obligationer udbudt af Jyske Realkredit skal i henhold til lovgivning være beskrevet i et offentliggjort prospekt, som skal være opstillet i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning 809/2004. Reglerne om prospekter trådte i kraft den 1. juli 2005. Obligationer udstedt før denne dato er ikke omfattet af et prospekt. Prospektet er udformet som et basisprospekt med tilhørende endelige vilkår. De generelle vilkår for obligationerne samt beskrivelsen af obligationerne og af Jyske Realkredit er givet i basisprospektet. Betingelserne for de respektive obligationer er givet i de endelige vilkår.

Jyske Realkredits prospekter og  vilkår


Lovgivning

Danske realkreditinstitutter er underlagt den generelle lovgivning på det finansielle område, Lov om Finansiel Virksomhed, der indeholder bestemmelser om god skik, kundeinformation, ejerskab, ledelse, regnskabsaflæggelse og kapitalkrav mv. Som dansk realkreditinstitut er Jyske Realkredit også omfattet af Lov om Realkreditlån og Realkreditobligationer og tilhørende bekendtgørelser. Læs mere om lov og regulering i det danske realkreditsystem.


Tilsyn

Jyske Realkredit er under løbende tilsyn af Finanstilsynet. Læs mere på Finanstilsynets hjemmeside

Finanstilsynet er underlagt Erhvervs- og Vækstministeriet. Læs mere på Erhvervs- og Vækstministeriers hjemmeside.

${loading}