Obligationsinvestor

Jyske Realkredit (tidligere BRFkredit) realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og junior covered bonds er noteret på NASDAQ OMX København.

Alle danske stats- og realkreditobligationer kvoteres, handles og afvikles på nøjagtig samme måde.

NASDAQ OMX København (Fondsbørsen) er den officielle markedsplads for danske obligationer.

Obligationsmarkedet på Fondsbørsen er en elektronisk handelsplatform. Alle autoriserede markedsdeltagere indberetter samtlige handler i børsnoterede obligationer til Fondsbørsen, uanset om handlen er sket over Fondsbørsens systemer eller via andre markeder.

${loading}