Ratings

Standard Poor's indledte deres kreditvurdering af Jyske Realkredit (tidligere BRFkredit) den 13. oktober 2011.

Særligt Dækkede Obligationer (SDO) er udstedt fra Kapitalcenter E.
Danske Realkredit Obligationer (RO) er udstedt fra Kapitalcenter B og Instituttet i øvrigt.

Aktuelle kredit ratings fra Standard & Poor's

Hovedparten af de særligt dækkede obligationer (SDO) og realkreditobligationer (RO), Jyske Realkredit (tidligere BRFkredit) udsteder, er kreditvurderet af Standard & Poor's.

  Rating Outlook Sidst ændret Tidligere rating
Udsteder rating (Long-term rating) A+ Neutral 21. juli 2023 A Neutral
Udsteder rating (Short-term rating) A-1 Neutral 23. oktober 2019 A-2 Positive
Særligt dækkede obligationer (SDO)        
- udstedt fra Kapitalcenter E AAA Stable 17. okt 2011 N/A
Realkreditobligationer (RO)        
- udstedt fra Kapitalcenter B AAA Stable 17. okt 2011 N/A
- udstedt fra Instituttet i øvrigt AAA Stable 27. dec 2013 AA-

Den 17. oktober 2011 blev obligationer udstedt i kapitalcenter E og B tildelt en rating på AAA. 
Den 27. december 2013 blev ratingen for Instituttet i øvrigt hævet fra AA- til AAA.

Udvalgte S&P rating rapporter på Jyske Realkredit (tidligere BRFkredit) er tilgængelige her

Redegørelser fra Finanstilsynet

Jyske Realkredit

Redegoerelse om inspektion
  Finanstilsynets redegørelse Jyske Realkredits kommentar
05-07-2024
17-11-2023 Redegoerelse om inspektion

03-04-2023 Redegoerelse om inspektion
14-06-2022
Redegoerelse om inspektion

08-12-2021
Redegoerelse om inspektion

08-07-2021
Redegoerelse om inspektion
08-07-2020
Redegoerelse om inspektion
28-05-2019
Redegoerelse kapitalgrundlag
02-10-2019
Redegoerelse outsourcing

03-07-2019 Redegørelse om RTL-X${loading}