Det danske realkreditsystem

Realkreditinstitutterne i Danmark har en central funktion i dansk økonomi. Institutterne er specialister i finansiering mod sikkerhed i ejendomspant, og ser man på udstedernes evne til at honorere forpligtelser over for investorerne, er det danske realkreditsystem blandt de sikreste i verden. 

Et "pass-through system" hvor obligationer og lån balancerer

To principper er karakteristiske for det danske realkreditsystem:

  • Alt udlån sikres med pant i fast ejendom - og udlånet finansieres ved udstedelse af obligationer
  • At realkreditinstituttet ingen indflydelse har på renten på de ydede lån - den bestemmes udelukkende af obligationsmarkedet

 

 

${loading}