Handelskutyme

Handelssædvane

Kurser kvoteres uden vedhængende rente (clean price). Spreads mellem bud og udbudspriser er typisk 10 øre (0,10 procent point) på de mest likvide, lange obligationer, og større på de mindre likvide obligationer. Spreads på obligationer med kortere varighed er ofte omkring 6 til 8 øre.

Køberen af obligationen betaler for vedhængende rente. Vedhængende rente opgøres fra den forrige terminsdato (inklusiv) til afviklingsdatoen/valørdatoen (eksklusiv) i henhold til Faktisk/Faktisk (ISMA-99) princippet for opgørelse af rentedage.

Normalt sker afviklingen på den anden bankdag efter handelsdagen (T+2). Afviklingen sker som levering mod betaling (DvP, Delivery-versus-Payment) via VP Securities Services (Værdipapircentralen eller blot VP).

Realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer, der amortiseres med afdrag til hver termin (annuitets- og serieobligationer), handles eksklusiv den udtrukne del af obligationen (den del af obligationerne, der modsvarer låntagernes afdrag til den kommende termin, hvor de udtrækkes) i perioden fra publiceringen (inklusiv) og indtil terminsdagen (eksklusiv).

Publiceringsdagen omtales også som ex-træk dagen, da obligationerne "går ex-træk". Repo Det danske obligationsmarked understøttes af et stort og likvidt repo-marked, som omfatter både stats- og realkreditobligationer.

Danmarks Nationalbank accepterer alle danske realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer som sikkerhed for udlån til banker og realkreditinstitutter.

Afvikling af Jyske Realkredit obligationer

Realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer udstedt af Jyske Realkredit (tidligere BRFkredit) er registreret i VP Securities Service (VP i Danmark) eller i VP Lux (VP i Luxembourg).

Investor skal have et VP-depot og en bankkonto til at modtage udbetalinger fra obligationerne hos en bank eller et realkreditinstitut tilknyttet VP eller hos en bank tilknyttet via eksempelvis Euroclear.

På terminsdagen vil investor modtage kuponrente på sin beholdning af en given obligation. Hvis investor også havde obligationen på publiceringsdatoen modtager investor også udtræk (afdrag) inklusiv kuponrente på udtrækket. Udtrækket omfatter både det ordinære afdrag og det ekstraordinære afdrag.

En investor, som køber en konverterbar Jyske Realkredit obligation (tidligere BRFkredit obligation) i perioden mellem ex-træk og terminsdagen modtager kun kuponrenter på den førstkommende terminsdag. Ved de efterfølgende terminsdage vil investor selvfølgelig modtage både kuponrenter og udtræk, hvis investor fortsat ejer obligationen ved de efterfølgende publiceringsdatoer.
 

${loading}