RO basisprospekter og tillæg

Når Jyske Realkredit (tidligere BRFkredit) offentliggør oplysninger, som medfører, at oplysninger i det oprindelige basisprospekt forældes, så udsendes et tillæg til prospektet med angivelse af, hvilke oplysninger i prospektet der opdateres.

Se tidligere basisprospekt og tillæg

Basisprospekt og tillæg
Basisprospekt
23.02.2021
Basisprospekt
${loading}