Tilbagefaldsplaner ved brug af benchmarks

Jyske Realkredit A/S har tilbagefaldsplaner for benchmarks.

Vores tilbagefaldsplaner, der løbende vedligeholdes, gælder for låneaftaler med mere, hvor der anvendes referencerenter, der kategoriseres som benchmarks ifølge Benchmarkforordningen.

Hvad betyder tilbagefaldsplaner for referencerenter (benchmarks) for dig som kunde?

Hvis et benchmark, fx CIBOR3, ændres væsentligt eller bortfalder, og du har en låneaftale, hvor renten fastsættes med den pågældende referencerente, så vil Jyske Realkredit beslutte en ny, tilsvarende referencerente eller repræsentativ rente med udgangspunkt i tilbagefaldsplanerne. Du vil blive kontaktet og informeret om det givne benchmarks ophør eller ændring, samt hvilke konsekvenser det har for dig.

Hvis et benchmark ændres væsentligt eller bortfalder, før der er fastlagt et alternativ, vil Jyske Realkredit fastsætte en ny og tilsvarende officiel referencerente eller en repræsentativ rente. En repræsentativ rente vil vi fastsætte på baggrund af andre officielle referencerenter med samme løbetid.

I nogle tilfælde har du allerede aftalt en alternativ referencerente. Hvis det er tilfældet, vil denne aftale fortsat gælde for dig.

Hvordan fastlægges Jyske Realkredits tilbagefaldsplaner?

Jyske Bank koncernen har en Benchmark-følgegruppe, der følger udviklingen i benchmarks anvendt i Jyske Bank koncernen, og sørger for at tilbagefaldsplanerne løbende er opdateret. Benchmark-følgegruppen er ansvarlig for at pege på benchmarks, der forventes at kunne bruges som såkaldt erstatningsbenchmark for et ophørende eller ændret benchmark.

Endelig igangsætter Benchmark-følgegruppen de interne tilbagefaldsplaner, når der opstår behov for at udskifte et benchmark med et andet.

Det er Jyske Bank koncernens intention, at Jyske Bank koncernens tilbagefaldsplaner vil afspejle den markedspraksis, der aftales på nationalt, nordisk og international plan, da benchmarks anvendes i transaktioner mellem banker m.m. og kunder på kryds og tværs.


${loading}