Tilbagefaldsplaner ved brug af benchmarks

Jyske Realkredit A/S har tilbagefaldsplaner for benchmarks.

Vores tilbagefaldsplaner, der robuste og løbende vedligeholdes, gælder for låneaftaler med mere, hvor der anvendes referencesatser, der kategoriseres som benchmarks ifølge Benchmarkforordningen.

Hvad betyder tilbagefaldsplaner for referencerenter (benchmarks) for dig som kunde?

Hvis et benchmark, fx CIBOR3, ændres væsentligt eller bortfalder, og du har en låneaftale, hvor renten fastsættes med den pågældende referencesats + et tillæg, så vil Jyske Realkredit beslutte en ny, tilsvarende referencesats eller repræsentativ rente med udgangspunkt i tilbagefaldsplanerne. Du vil blive kontaktet og informeret om det givne benchmarks ophør eller ændring, samt hvilke konsekvenser det har for dig.

Hvis et benchmark ændres væsentligt eller bortfalder, før der er fastlagt et alternativ, vil Jyske Realkredit fastsætte en ny og tilsvarende officiel referencesats eller en repræsentativ sats. I det tilfælde, at der er en markedspraksis herfor, vil denne kunne danne grundlag for fastsættelsen, eller en repræsentativ sats kan blive fastlagt, med udgangspunkt i de principper som internationalt generelt er lagt til grund for erstatningsbenchmark.

I nogle tilfælde har du allerede aftalt en alternativ referencesats. Hvis det er tilfældet, vil denne aftale fortsat gælde for dig.

Et erstatningsbenchmark kan afvige fra det oprindelige, aftalte benchmark, fordi det ofte måler et andet marked og derfor fastsættes på en anden måde. Derfor vil der med overvejende sandsynlighed også blive tale om at justere den oprindelige, aftalte samlede rentesats/rentebetaling.

Hvordan fastlægges Jyske Realkredits tilbagefaldsplaner?

Jyske Bank koncernen har en Benchmark-følgegruppe, der følger udviklingen i benchmarks anvendt i Jyske Bank koncernen, og sørger for at tilbagefaldsplanerne løbende er opdateret. Benchmark-følgegruppen er ansvarlig for at pege på benchmarks, der forventes at kunne bruges som såkaldt erstatningsbenchmark for et ophørende eller ændret benchmark.

Endelig igangsætter Benchmark-følgegruppen de interne tilbagefaldsplaner, når der opstår behov for at udskifte et benchmark med et andet.

Det er Jyske Bank koncernens intention, at Jyske Bank koncernens tilbagefaldsplaner vil afspejle den markedspraksis, der aftales på nationalt, nordisk og international plan, da benchmarks anvendes i transaktioner mellem banker m.m. og kunder på kryds og tværs.


${loading}