Tilbagefaldsplaner ved brug af referencerenter (benchmarks)

Jyske Realkredit A/S har tilbagefaldsplaner for referencerenter (benchmarks).

Vores tilbagefaldsplaner gælder for låneaftaler, hvor der anvendes referencerenter, der kategoriseres som benchmarks ifølge Benchmarkforordningen.

Tilbagefaldsplanerne angiver alternativer, der bliver anvendt, hvis den aftalte referencerente (benchmark) ændres væsentligt eller bortfalder.

Hvad betyder tilbagefaldsplaner for referencerenter (benchmarks) for dig som kunde?

Hvis en referencerente (benchmark), fx CIBOR3, ændres væsentligt eller bortfalder, og du har en låneaftale, hvor renten fastsættes med den pågældende referencerente, så vil tilbagefaldsplanen angive en ny, tilsvarende referencerente eller repræsentativ rente.

Hvordan fastlægges Jyske Realkredits tilbagefaldsplaner?

Det er Jyske Realkredits intention, at Jyske Realkredits tilbagefaldsplaner vil afspejle den markedspraksis, der aftales på nationalt, nordisk og international plan, da referencerenter (benchmarks) anvendes i transaktioner mellem institutter og kunder på kryds og tværs.

Jyske Realkredit følger løbende det internationale arbejde med tilbagefaldsplaner og deltager i det nationale og nordiske arbejde vedrørende nationale og nordiske referencerenter (benchmarks). Arbejdet er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet. I takt med at markedspraksis aftales, ajourfører Jyske Realkredit tilbagefaldsplanerne.

Hvis et benchmark ændres væsentligt eller bortfalder, før der er fastlagt et alternativ, vil banken fastsætte en ny og tilsvarende officiel referencerente eller en repræsentativ rente. En repræsentativ rente vil vi fastsætte på baggrund af andre officielle referencerenter med samme løbetid.

${loading}