Jyske Realkredits historie

Jyske Realkredit blev etableret i 1959 som en uafhængig erhvervsdrivende fond med tilladelse til at yde tredjeprioritetslån under navnet Byggeriets Realkreditfond, forkortet BRF. Formålet var dengang at yde "særlig kredit" til bestemte, godkendte formål. 

I 1970 ændredes realkreditloven grundlæggende, og systemet med tre lag af finansiering blev afskaffet, og derved fik BRF tilladelse til generelt at yde realkreditlån. Lovændringerne førte til en række sammenlægninger mellem danske realkreditinstitutter, og i 1975 fusionerede Byggeriets Realkreditfond med Danmarks første danske realkreditkreditinstitut Husejernes Kreditkasse. 

Byggeriets Realkreditfond skiftede juridisk struktur i 1990, og aktiviteterne overførtes fra fonden til et nyt, helejet datterselskab med navnet BRFkredit a/s. Fonden skiftede ved samme lejlighed navn til BRFfonden. 

BRFkredit blev ultimo april 2014 lagt sammen med Jyske Bank og blev derved Danmarks fjerdestørste finansielle institution. BRFkredit skiftede ultimo 2018 navn til Jyske Realkredit.

Læs mere om det danske realkreditsystem

${loading}