Udstedelse ultimo kvartalet

Jyske Realkredit (tidligere BRFkredit) udsteder realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer ultimo kvartalet til finansiering af nye lån samt konverteringer af eksisterende lån.

Det forventede udstedelsesbehov ultimo kvartalet forventes at blive opdateret på ugentlig basis fra en måned før slutningen af kvartalet.

 

${loading}